Święto Ziemi

Dzień 22 kwietnia to Święto Naszej Planety. Aby wdrożyć przedszkolaków do poszanowania środowiska naturalnego, otaczającej przyrody, jak również wykształcić w nich podstawowe zasady ekologii, przeprowadzono cykl zajęć dydaktycznych oraz obserwacji przyrodniczych.

BOGOWIE w Grybowie

Miejski Dom Kultury w Grybowie zaprasza wszystkich chętnych na film “BOGOWIE”. Emisja 3 maja br. o godz. 16:00. Bilety sponsorują Burmistrz Miasta Grybów oraz Wójt Gminy Grybów.

Analiza stanu gospodarki odpadami

Burmistrz Miasta Grybowa przedstawia roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Grybowa, sporządzoną w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Otwarty turniej strzelecki

W niedzielę 08 maja br. o godz. 14:00 na strzelnicy sportowej “Skalnik” w Grybowie odbędą się otwarte zawody strzeleckie z okazji “225 ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA” o Puchar Burmistrza Miasta Grybów i Wójta Gminy Grybów.

Sukcesy młodych matematyków z Jedynki!

Na łamach bloga prowadzonego przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Grybowie, wielokrotnie informowano o sukcesach, jakie uczniowie Jedynki odnosili w różnorakich konkursach. Od historycznych i literackich, przez plastyczne, aż po językowe, czy interdyscyplinarne.