Zostań specjalistą ds. zamówień publicznych

Instytut Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu rozpoczyna rekrutację na studia podyplomowe. Studia te umożliwiają rozszerzenie lub uzupełnienie zdobytej wcześniej wiedzy. Są nie tylko szansą na wszechstronny rozwój, ale przede wszystkim na zwiększenie swojej atrakcyjności na rynku pracy.

Święto Plonów 2016

Koniec wakacji dla grupki dzieci z naszej szkoły był bardzo pracowity. Nie zważając na kapryśną pogodę (upały czy słotę) przychodziły do szkoły, by przygotować się do występu na dożynkach, na które zostały zaproszone.

Wizyta w Muzeum Parafialnym

Kilka dni temu zawitała do nas piękna słoneczna polska jesień. Na drzewach czerwienieją jabłka, liście niepostrzeżenie rozpoczęły już swoją metamorfozę a w promieniach słońca błyszczy babie lato. Codzienne spacery i zabawy na świeżym powietrzu przy takiej aurze to sama radość.

Migajmy razem!

Polska Rada Języka Migowego, z inicjatywy środowiska osób głuchych i niedosłyszących opracowała plakat „Migajmy razem!” dotyczący stosowania Polskiego Języka Migowego. Inicjatywa ta zapewne przyczyni się do rozpowszechnienia wiedzy nt. języka migowego i ułatwi osobom głuchym i niedosłyszącym funkcjonowanie w społeczeństwie.

Zmiana terminu odbioru odpadów zmieszanych

Urząd Miejski w Grybowie informuje, że w związku z wypadającymi w dniach: 01 listopada (tj. wtorek) i 11 listopada 2016 r. (tj. piątek) świętami i dniami wolnymi od pracy, ulega zmianie termin odbioru odpadów zmieszanych.

Harmonogram zajęć grup artystycznych

Miejski Dom Kultury w Grybowie informuje, że od października br. rozpoczynają się zajęcia kółka plastycznego, rytmicznego oraz tanecznego – grupy “Nastolatki” oraz “Mażore”. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w zajęciach.

Jesienna akcja deratyzacyjna

W związku z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu – Burmistrz Miasta Grybowa przypomina o obowiązku przeprowadzenia deratyzacji w zakładach pracy, jednostkach handlowych, sklepach oraz w obiektach użyteczności publicznej, a także w zabudowach mieszkalnych i gospodarczych.

Szczepienie lisów przeciw wściekliźnie

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 26 września do 5 października 2016 roku zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.

Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Zarządzenie nr K.021.10.2016 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie z dnia 26 września 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania dotyczącego realizacji kompleksowych programów na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach projektu “Bliżej samodzielności – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w mieście Grybów” oraz powołania Komisji konkursowej do spraw oceny w/w ofert.