Zapraszamy na V Wigilię na Rynku w Grybowie

Burmistrz Miasta Grybów, Miejskie Centrum Kultury, Czytelnictwa i Edukacji w Grybowie przy udziale Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie, Koła Gospodyń Wiejskich Grybów Białą Wyżna oraz uczestników Programu Senior 60+ serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców na wspólną WIGILIĘ na Rynku w Grybowie.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Zarządzenie Nr RM-SO.0050.138.2019 Burmistrza Miasta Grybów z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego kompleksowych programów aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach projektu „Możemy więcej”.