Program Ograniczenia Niskiej Emisji

Burmistrz Miasta Grybowa ogłasza nabór chętnych do udziału w „Programie Ograniczenia Niskiej Emisji”, którego celem jest ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery poprzez likwidację istniejących, nieefektywnych źródeł ciepła.

Grybow24.pl: OSP Grybów-Biała podsumowała rok i przyjęła nowych adeptów

Początkiem stycznia odbyło się zebranie walne druhów OSP Grybów-Biała. Spotkanie było okazją nie tylko do podsumowania działalności druhów w roku 2017, czy przyjęcia dwudziestu jeden członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy jednostce ale także przekazania sprzętu jaki zakupiono dzięki środkom z Funduszu Sprawiedliwości.

Wybory uzupełniające ławników

Na podstawie art. 168 ustawy Prawo o ustroju sadów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 23) Prezes Sądu Okręgowego w Nowym Sączu zwrócił się do Rady Miejskiej w Grybowie z prośbą o przeprowadzenie wyborów uzupełniających ławników do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu na trwającą kadencję 2016-2019 w liczbie 3 (trzech) ławników.

Podział dotacji w dziedzinie rozwoju sportu

Zarządzenie Nr RM-SO 0050.26.2018 Burmistrza Miasta Grybów z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie podziału dotacji w roku 2018 dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów w dziedzinie rozwoju sportu.