Komunikat: Ostrzeżenie meteorologiczne

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie informuje, iż od godz. 08:00 dnia 05.11.2016 do godz. 24:00 dnia 05.11.2016 prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, z porywami do 80 km/h, z południa i południowego zachodu.

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2016. Lokalna Grupa Działania LGD “KORONA SĄDECKA”, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: “Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej”.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od 07 listopada do 06 grudnia 2016 r.

Rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2016. Lokalna Grupa Działania LGD “KORONA SĄDECKA”, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: “Tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych wraz z podnoszeniem kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od 07 listopada do 06 grudnia 2016 r.

Podejmowanie działalności gospodarczej

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2016. Lokalna Grupa Działania LGD “KORONA SĄDECKA”, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: “Podejmowanie działalności gospodarczej”.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od 07 listopada do 06 grudnia 2016 r.

Przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Zarządzenie Nr RM-SO.0050.127.2016 Burmistrza Miasta Grybowa z dnia 03 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego Miasta Grybów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Lubisz rysować lub malować? Te zajęcia sa dla Ciebie!

Miejski Dom Kultury w Grybowie zaprasza na zajęcia plastyczne, które odbywają się w każdy wtorek o godz. 16:00. Na zajęciach wykorzystujemy różne techniki plastyczne, które rozwijają sprawność manualną. Poznaj świat pełen inspiracji!

Włącz się w obieg

Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Osób po Endoprotezoplastyce Biodra „BIODERKO”, realizuje projekt „Włącz się w obieg”.