Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2017

Pozostał już tydzień na zgłoszenie się do konkursu na najlepsze przedsiębiorstwo społeczne. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą, spółdzielni: pracy, socjalnych, inwalidów i niewidomych, a także spółek kapitałowych, które przeznaczają zysk na cele społeczne.

LGD “Korona Sądecka” zakończyła nabory na granty

LGD “Korona Sądecka” zakończyła trwające od 17 lipca do 11 sierpnia 2017 roku nabory na granty w ramach następujących zakresów tematycznych:

  1. Oferta kulturalnej
  2. Promocja przedsiębiorczości
  3. Produkty turystyczne
  4. Inicjatywy prośrodowiskowe
  5. Czas wolny dla dzieci, młodzieży i seniorów

Grybow24.pl: Święto Wojska Polskiego w Grybowie

Do tradycji obchodów Święta Wojska Polskiego w Grybowie powrócono w 2015 roku. W tym roku, już po raz trzeci, mieszkańcy miasta Grybowa oraz zaproszeni goście wzięli udział w uroczystości zorganizowanej w dniu 15 sierpnia przez Urząd Miejski w Grybowie wspólnie z Gminą Grybów.

Święto Wojska Polskiego

Burmistrz Miasta Grybów oraz Wójt Gminy Grybów zapraszają na uroczyste obchody Dnia Wojska Polskiego, które obchodzone jest 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 roku, stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

W ramach dalszej współpracy z CARITAS Archidiecezji Krakowskiej miasto Grybów przystąpiło do  realizacji Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 – Podprogram 2017, który jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.