Nabór do Kameralnego Chóru Miejskiego

W najbliższą sobotę, 23 stycznia br. o godzinie 16 w Miejskim Domu Kultury w Grybowie odbędzie się spotkanie formacyjne do Kameralnego Chóru Miejskiego. Do uczestnictwa w nowym projekcie pn. “Grybowianinie śpiewają” realizowanym przez Miejski Dom Kultury w Grybowie zapraszają Paweł Fyda – Burmistrz Miasta Grybowa oraz Edyta Sędzik – Dyrygent.

Statystyczne badania rolnicze w 2016 roku

Główny Urząd Statystyczny corocznie przeprowadza reprezentacyjne badania gospodarstw rolnych. Badania realizowane są w wylosowanych gospodarstwach metodą wywiadu bezpośredniego lub metodą wywiadu telefonicznego przez pracowników Urzędu Statystycznego.

Formularze można także wypełnić samodzielnie, na stronie internetowej: http://rolnictwo.stat.gov.pl.

Statystyczne badania ankietowe w 2016 roku

Główny Urząd Statystyczny, zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej przeprowadza na terenie całego kraju statystyczne badania ankietowe. Badania realizowane są przy pomocy ankieterów i teleankieterów statystycznych. Za ich organizację i realizacje na terenie województwa małopolskiego odpowiedzialny jest Urząd Statystyczny w Krakowie.

Grybow24.pl: Grybów zagrał dla WOŚP

O tym, że ludzie lubią i chcą pomagać wiemy od dawna. Ale w dzisiejszych czasach, jak przyznają młodzi ludzie, staje się to trochę niemodne. Lecz na szczęście są organizowane pewne akcje społeczne, które potrafią mimo wszystko obudzić w ludziach gest dzielenia się z innymi, tym co mają.

Zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych nietypowych

Urząd Miejski w Grybowie informuje, że od stycznia 2016 r. uległ zmianie harmonogram odbioru odpadów komunalnych wielkogabarytowych, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii, odpadów niebezpiecznych oraz przeterminowanych leków. Ze względu na przypadające dni świąteczne i dni wolne od pracy harmonogram ten będzie sukcesywnie i na bieżąco aktualizowany.

Zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych zielonych

Urząd Miejski w Grybowie informuje, że od stycznia 2016 r. uległ zmianie harmonogram odbioru odpadów komunalnych zielonych. Ze względu na przypadające dni świąteczne i dni wolne od pracy harmonogram ten będzie sukcesywnie i na bieżąco aktualizowany.