I Niepodległościowy Rajd Rowerowy w Grybowie

Towarzystwo Gimnastyczne “Sokół – Świat Pracy” oddział w Grybowie zaprasza wszystkich chętnych na rowerowy “Rajd Niepodległości”, który odbędzie się 11 listopada spod rynku w Grybowie pod pomnik Bohaterów Ziemi Grybowskiej na Podchełmiu.

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego

W dniu 06 listopada 2015 roku (piątek) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Grybowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Grybowie.

Książki miesiąca: Listopad 2015

Miejska Biblioteka Publiczna w Grybowie w kolejnym miesiącu proponuje swoim czytelnikom następujące pozycje książkowe:

  • ALI SPARKE “Pajęczy popłoch”
  • JAKUB BŁASZCZYKOWSKI, MAŁGORZATA DOMAGALIK “Kuba. Autobiografia”
  • MARK HELPRIN “Zimowa opowieść”
  • LOUISA YOUNG “Wciąż czekam”
  • PENNY JORDA “Sekrety przeszłości”
  • TESS GERRITSEN “Czarna loteria”

Wizyta w gabinecie stomatologicznym

Jednym za najważniejszych zadań przedszkola jest promowanie zdrowia, w szerokim tego słowa znaczeniu. Zdrowy styl życia, prawidłowe odżywianie, wyrabianie nawyków higieny osobistej to zadania, które przewijają się przez cały rok naszej pracy z wychowankami.