Komunikat: Ostrzeżenie meteorologiczne

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie informuje, iż od godz. 15:00 dnia 20 grudnia 2019 roku do godz. 07:00 dnia 21 listopada 2019 roku prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, a w nocy od 45 km/h do 55 km/h, w porywach do 95 km/h, z południa.

List od Pana Prezydenta

W ostatnich dniach nasza placówka otrzymała list z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Pismo to jest wyrazem podziękowania dla naszego Przedszkola za udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym “Piękna Nasza Polska Cała”.

Wycieczka do Kromedu

W ramach realizacji programu „Zdrowie naszym skarbem”, dzieci z grupy „Słoneczka” wraz z wychowawcą panią Elżbietą Grzesik oraz dzieci z grupy „Motylki” z wychowawcą panią Ewą Wróbel udały się na wycieczkę do gabinetu stomatologicznego w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej “KROMED”.

Zapraszamy na V Wigilię na Rynku w Grybowie

Burmistrz Miasta Grybów, Miejskie Centrum Kultury, Czytelnictwa i Edukacji w Grybowie przy udziale Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie, Koła Gospodyń Wiejskich Grybów Białą Wyżna oraz uczestników Programu Senior 60+ serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców na wspólną WIGILIĘ na Rynku w Grybowie.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Zarządzenie Nr RM-SO.0050.138.2019 Burmistrza Miasta Grybów z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego kompleksowych programów aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach projektu „Możemy więcej”.