Wystawa prac konkursowych “Nasza misja to niska emisja”

Burmistrz Miasta Grybów zaprasza w dniach od 28 marca do 13 kwietnia 2018 roku, do obejrzenia wystawy prac laureatów konkursu plastycznego pn. “Nasza misja to niska emisja”. Wstęp WOLNY – sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Grybowie (w godzinach pracy urzędu).

Komunikat: Ostrzeżenie meteorologiczne

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie informuje, iż od godz. 00:00 do godz. 07:30 dnia 28 marca 2018 r. do godz. prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0 °C, co spowoduje zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem.

Komunikat: I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza

Komunikat dla Małopolski południowo-wschodniej na dzień 21 marca od godz. 0 do 24.

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.