Weź udział w pracach komisji konkursowych

Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Burmistrza Miasta Grybów.

Akcja charytatywna “Rodacy – Bohaterom”

Świąteczny czas okresu Bożego Narodzenia w sposób szczególny kieruje nasze myśli ku potrzebującym pomocy. Od już lat uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Grybowie angażują się w projekt Rodacy Bohaterom.

Szlachetna paczka

Do Szlachetnej Paczki włączane są Rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z przyczyn od siebie niezależnych. Wolontariusze docierają do prawdziwej biedy – tej niezawinionej, ukrytej, a nie tej, która krzyczy, domaga się i żąda pomocy.