Zmiana godzin pracy Urzędu Miejskiego

Burmistrz Miasta Grybów informuje, że z dniem 16 marca 2020 roku do odwołania, ulegają zmianie godziny funkcjonowania Urzędu Miejskiego – od poniedziałku do piątku w godz. od 07:30 do 15:30. Kasa czynna tylko w sprawach niecierpiących zwłoki.

Wydłużony termin płatności

Burmistrz Miasta Grybów informuje, że do 31 marca 2020 roku został wydłużony termin płatności dotyczący opłaty za odbiór odpadów komunalnych oraz opłat za podatki.