Dzień Pluszowego Misia

W piątek, 22 listopada br. wszystkie dzieci z oddziału przedszkolnego ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Grybowie uczestniczyły w Dniu Pluszowego Misia. Tego dnia każde dziecko przyszło do przedszkola ze swoim ulubionym misiem.

Uroczyste pasowanie na przedszkolaka

Końcem listopada zakończyliśmy realizację Programu Adaptacyjnego dla dzieci 3 i 4 letnich Przedszkola Samorządowego “Pod Topolą”, o którym pisałam już wcześniej. Punktem podsumowującym program czyli tzw. ewaluacją programu było uroczyste pasowanie na przedszkolaka.

Podróż po regionach Polski – Na Podhalu

20 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Grybowie odbył się IV Międzyszkolny Konkurs “Podróż po regionach Polski – Na Podhalu”. Głównym jego celem było lepsze poznanie tradycji i kultury Polski w tym regionie oraz rozbudzenie w dzieciach wrażliwości na piękno ojczystej przyrody.

Komunikat: III stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wprowadza III stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 dla stężenia 24-godzinnego w dniu 26 listopad 2019 roku oraz wskazuje na wystąpienie ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego II stopnia pyłu PM10 w dniu 27 listopada 2019 roku.

Konkurs Literacki “O Pióro Jedynki”

II Międzyszkolny Konkursu Literacki o “Pióro Jedynki” ma charakter interdyscyplinarny. W kategoriach literackiej i plastycznej konkursu wzięło udział 75 uczniów w różnym przedziale wiekowym.

Komunikat: II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wprowadza II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego w dniu 25 listopada 2019 roku oraz wskazuje na wystąpienie ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego III stopnia pyłu PM10 w dniu 26 listopada 2019 roku.