Komunikat: II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wprowadza II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego w dniu 25 listopada 2019 roku oraz wskazuje na wystąpienie ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego III stopnia pyłu PM10 w dniu 26 listopada 2019 roku.

Komunikat: Ostrzeżenie meteorologiczne

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie informuje, iż od godz. 20:00 dnia 25 listopada 2019 roku do godz. 10:00 dnia 26 listopada 2019 roku prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 50 m do 200 m.

Ucz się z nami pierwszej pomocy

Na wniosek Dyrektor SP nr 1 w Grybowie kolejni nauczyciele ukończyli szkolenie organizowane przez WOŚP “Ratujemy i Uczymy Ratować”. W szkole czworo nauczycieli od wielu lat prowadzi RUR ucząc dzieci klas 1-3 pierwszej pomocy.