Weź udział w pracach komisji konkursowych

Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Burmistrza Miasta Grybów.

Akcja charytatywna “Rodacy – Bohaterom”

Świąteczny czas okresu Bożego Narodzenia w sposób szczególny kieruje nasze myśli ku potrzebującym pomocy. Od już lat uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Grybowie angażują się w projekt Rodacy Bohaterom.

Szlachetna paczka

Do Szlachetnej Paczki włączane są Rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z przyczyn od siebie niezależnych. Wolontariusze docierają do prawdziwej biedy – tej niezawinionej, ukrytej, a nie tej, która krzyczy, domaga się i żąda pomocy.

Jasełka, choinka, tradycja…

Okres przedświąteczny to wspaniały czas. Gdy za oknem śniegu brak, a niektórzy nie wierzą już w Świętego Mikołaja wszyscy w szkole starają się zadbać o świąteczny nastrój.

Nowe stawki podatków na 2020 rok

Burmistrz Miasta Grybów podaje do publicznej wiadomości, obowiązujące od 01 stycznia 2020 roku na terenie Miasta Grybów, stawki podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku leśnego oraz podatku rolnego.

Ferie zimowe 2020 w Kościelisku

Ferie zimowe w Domu Wczasowym Harnaś II w Kościelisku w terminie 27 styczeń – 05 luty 2020 roku. Oferta specjalna tylko dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS.

Spotkanie wigilijne na Rynku w Grybowie

W niedzielę tj. 22 grudnia nasza placówka wzięła czynny udział w zorganizowanej na grybowskim Rynku Wigilii. Już kilka dni wcześniej nastąpiły przygotowania, które obejmowały wykonanie oryginalnych papierowych ozdób choinkowych oraz wylanie z gipsu i malowanie gipsowych aniołów.