Komunikat: III stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wprowadza III stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 dla stężenia 24-godzinnego w dniu 26 listopad 2019 roku oraz wskazuje na wystąpienie ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego II stopnia pyłu PM10 w dniu 27 listopada 2019 roku.

Konkurs Literacki “O Pióro Jedynki”

II Międzyszkolny Konkursu Literacki o “Pióro Jedynki” ma charakter interdyscyplinarny. W kategoriach literackiej i plastycznej konkursu wzięło udział 75 uczniów w różnym przedziale wiekowym.

Komunikat: II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wprowadza II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego w dniu 25 listopada 2019 roku oraz wskazuje na wystąpienie ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego III stopnia pyłu PM10 w dniu 26 listopada 2019 roku.

Komunikat: Ostrzeżenie meteorologiczne

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie informuje, iż od godz. 20:00 dnia 25 listopada 2019 roku do godz. 10:00 dnia 26 listopada 2019 roku prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 50 m do 200 m.