Weź paragon ze sobą – startuje akcja informacyjna!

Pod hasłem „Weź paragon ze sobą” w całym kraju rusza ogólnopolska kampania informacyjna Ministerstwa Finansów. Akcja ma uświadomić Polakom z czym wiąże się niewydawanie paragonów fiskalnych na stacjach paliwowych i niezabieranie ich ze sobą, kiedy je otrzymują.

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (dla obrębów 3 i 4)

Informacja Starosty Nowosądeckiego z dnia 6 października 2016 roku w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego, opracowanego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych nr 3 i nr 4, położonych w jednostce ewidencyjnej Miasto Grybów.

Wsparcie młodych na małopolskim rynku pracy

Projekt skierowany jest do osób młodych, do 29 roku życia, biernych zawodowo, nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu w formie stacjonarnej (akceptujemy zaoczną formę nauki) zamieszkujących obszar województwa małopolskiego.

Projekt “Czas na zmiany”

Zapraszamy na wysokiej jakości bezpłatne szkolenia zawodowe. Projekt skierowany jest do osób powyżej 30 roku życia, kobiet i mężczyzn, bezrobotnych, biernych zawodowo, o niskich kwalifikacjach.

Komunikat: Ostrzeżenie hydrologiczne

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie informuje, iż od godz. 16:10 dnia 04.10.2016 do godz. 15:00 dnia 06.10.2016 w związku ze spływem wód opadowych z zlewni Dunajca spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich, z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach wodowskazowych.

Komunikat: Ostrzeżenie meteorologiczne

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie informuje, iż od godz. 08:00 dnia 05.10.2016 do godz. 08:00 dnia 06.10.2016 prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów od 25 do 40 mm, miejscami do 50 mm.

Nabór do bezpłatnych projektów w ramach MRPO

Fundacja Collegium Progressus zaprasza osoby bezrobotne i bierne zawodowo (niepełnosprawne i o niskich kwalifikacjach) będących w wieku 30+ zamieszkujących tereny 3 powiatów Województwa Małopolskiego: nowosądeckiego, limanowskiego i gorlickiego do udziału w dwóch w Projektach pn.:

  • “Możesz więcej-zyskaj pracę”
  • “Będę pracować!”

realizowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.