Jesienna akcja deratyzacyjna

W związku z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu – Burmistrz Miasta Grybowa przypomina o obowiązku przeprowadzenia deratyzacji w zakładach pracy, jednostkach handlowych, sklepach oraz w obiektach użyteczności publicznej, a także w zabudowach mieszkalnych i gospodarczych.

Szczepienie lisów przeciw wściekliźnie

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 26 września do 5 października 2016 roku zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.

Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Zarządzenie nr K.021.10.2016 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie z dnia 26 września 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania dotyczącego realizacji kompleksowych programów na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach projektu “Bliżej samodzielności – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w mieście Grybów” oraz powołania Komisji konkursowej do spraw oceny w/w ofert.

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

We wtorek 20 września miało miejsce bardzo ważne wydarzenie, nie tylko u nas w Przedszkolu “Pod Topolą” ale w każdym przedszkolu w Polsce. Od rana wszystkie media – radio, telewizja czy portale internetowe informowały nas o Ogólnopolskim Dniu Przedszkolaka.

FAQ: Pytania i odpowiedzi dot. poddziałania 19.2

Stanowisko Samorządu Województwa Małopolskiego dot. poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego

W dniu 27 września 2016 roku (wtorek) o godz. 15:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Grybowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Grybowie.

Rozpoczyna się sezon ogrzewczy 2016/2017

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2016/2017. Przypominamy właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

Komunikat: Skrócony czas pracy kasy

Urząd Miejski w Grybowie uprzejmie informuje, że w dniu 23 września 2016 r. (tj. piątek) kasa (pok. 16) będzie czynna w godzinach od 07:30 do 12:30. Związane jest to z krótszą – tylko do godziny 13:00 – pracą Centrali Banku Spółdzielczego w Grybowie. Za utrudnienia przepraszamy.