Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2016. Lokalna Grupa Działania LGD “KORONA SĄDECKA”, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: “Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej”.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od 07 listopada do 06 grudnia 2016 r.

Rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2016. Lokalna Grupa Działania LGD “KORONA SĄDECKA”, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: “Tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych wraz z podnoszeniem kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od 07 listopada do 06 grudnia 2016 r.

Podejmowanie działalności gospodarczej

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2016. Lokalna Grupa Działania LGD “KORONA SĄDECKA”, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: “Podejmowanie działalności gospodarczej”.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od 07 listopada do 06 grudnia 2016 r.

Przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Zarządzenie Nr RM-SO.0050.127.2016 Burmistrza Miasta Grybowa z dnia 03 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego Miasta Grybów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Lubisz rysować lub malować? Te zajęcia sa dla Ciebie!

Miejski Dom Kultury w Grybowie zaprasza na zajęcia plastyczne, które odbywają się w każdy wtorek o godz. 16:00. Na zajęciach wykorzystujemy różne techniki plastyczne, które rozwijają sprawność manualną. Poznaj świat pełen inspiracji!

Włącz się w obieg

Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Osób po Endoprotezoplastyce Biodra „BIODERKO”, realizuje projekt „Włącz się w obieg”.

Książki miesiąca: Listopad 2016

Miejska Biblioteka Publiczna w Grybowie w kolejnym miesiącu proponuje swoim czytelnikom następujące pozycje książkowe:

  • RAFAŁ WITEK “Bolek i Lolek. Szalony pościg”
  • CHRISTY WILSON BEAM “Cuda z nieba. Nadzwyczajna historia Annabel Beam”
  • EWA NOWAK “Błahostka i kamyk”
  • JAN KACZKOWSKI, PIOTR ŻYŁKA “Życie na pełnej petardzie czyli Wiara, polędwica i miłość”
  • HANNA SAMSON “Patyk”

Zdrowe odżywianie! Podejmuję wyzwanie!

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Krakowie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie pod hasłem: “Zdrowe odżywianie! Podejmuję wyzwanie!”. Dla autorów najlepszych prac przewidziane są atrakcyjne nagrody – tablet, kamera sportowa oraz kamera internetowa! Dla szkoły laureata zostanie ufundowany dron!