Życzenia z okazji Święta Plonów

Szanowni Rolnicy, Szanowni Państwo Organizatory i Gospodarze Dożynek. Dożynki to święto polskiej wsi, święto radości jednoczące całą rolniczą wspólnotę. W artystycznie wykonanych wieńcach kryje się głębokie przywiązanie do naszych tradycji – wieniec dożynkowy nazywany „plonem” symbolizuje owoce ziemi i urodzaj.

Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2017

Pozostał już tydzień na zgłoszenie się do konkursu na najlepsze przedsiębiorstwo społeczne. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą, spółdzielni: pracy, socjalnych, inwalidów i niewidomych, a także spółek kapitałowych, które przeznaczają zysk na cele społeczne.

LGD “Korona Sądecka” zakończyła nabory na granty

LGD “Korona Sądecka” zakończyła trwające od 17 lipca do 11 sierpnia 2017 roku nabory na granty w ramach następujących zakresów tematycznych:

  1. Oferta kulturalnej
  2. Promocja przedsiębiorczości
  3. Produkty turystyczne
  4. Inicjatywy prośrodowiskowe
  5. Czas wolny dla dzieci, młodzieży i seniorów