Oferta pracy w grybowskim MPGK

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Grybowie sp. z o.o. ul. Ogrodowa 4, 33-330 Grybów zatrudni pracownika posiadającego prawo jazdy kat. T, B oraz zarejestrowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Konkursy na dyrektorów szkół

Zarządzenie Nr RM-SO.0050.24.2017 Burmistrza Miasta Grybowa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko: Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Grybowie, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grybowie.

Wiosna w Dwójce

Wiosna to najpiękniejsza pora roku. Oto na naszych oczach budzi się do życia cały otaczający nas świat. Zgodnie z tradycją 21 marca uczniowie klas 0-III Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grybowie w kolorowym korowodzie udali się nad Pławiankę, aby pożegnać zimę i przywitać wiosnę.

Wiosenna akcja deratyzacyjna

W związku z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu – Burmistrz Miasta Grybowa przypomina o obowiązku przeprowadzenia deratyzacji w zakładach pracy, jednostkach handlowych, sklepach oraz w obiektach użyteczności publicznej, a także w zabudowach mieszkalnych i gospodarczych.

Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem

Powiat Nowosądecki zaprasza do udziału w projekcie „Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z terenu Powiatu Nowosądeckiego”, który jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.2. Adaptacja do zmian.

STOP dla wykluczenia

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do udziału w projekcie “STOP DLA WYKLUCZENIA”. Głównym celem projektu jest zwiększona aktywność społeczno-zawodowa i zdolność do powrotu lub wejścia na rynek pracy i uzyskania zatrudnienia przez 60 osób (36 kobiet, 24 mężczyzn) spełniających kryteria grupy docelowej.

Sądeczanin: Gimnazjum w Grybowie i spotkanie we Włoszech

W ramach Erasmus + Crossing Borders grupa uczniów: Barbara Sawicka, Marta Koszyk, Aleksandra Niepsuj, Gabriela Motyka, Bartosz Wysowski oraz opiekunowie: Barbara Glińska i Magdalena Janusz uczestniczyli w tygodniowym (13-18 marca br.) spotkaniu międzynarodowym w Grottaminarda we Włoszech. Tytułem przewodnim spotkania było: Together? Yes, please.