Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje w całej Polsce system darmowej pomocy prawnej. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. 2015 poz. 1255). W Powiecie Nowosądeckim funkcjonuje sześć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Bezzwrotne dotacje do 24 tys. złotych

Projekt “Mój szef to ja!” realizowany jest od 1 sierpnia 2016 roku do 31 lipca 2019 roku, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 18 934 410,00 zł.

Komunikat: Ostrzeżenie meteorologiczne

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie informuje, iż od godz. 20:00 dnia 16.01.2017 do godz. 07:00 dnia 17.01.2017 prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -17 °C do -13 °C. Wiatr o średniej prędkości poniżej 10 km/h.

Ustawa “Za życiem”

Od 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin “Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. nr 1860). Realizacją art. 10 tej ustawy zajmował się będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie.

Grybow24.pl: Burmistrz podpisał umowę na nowy samochód strażacki

W minioną środę (11 stycznia br.) w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie została podpisana umowa na dostawę nowego średniego wozu bojowego dla druhów z OSP Grybów-Biała. Stronami zawartej umowy jest Miasto Grybów, Urząd Marszałkowski oraz firma Bocar, która zajmie się dostawą zamówionego sprzętu.

Wizyta w Mini ZOO

W dniach 09 i 10 stycznia br. wszyscy uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zajęciach pod hasłem „Zielona godzina” organizowanych przez Market Majster w Gorlicach. Przewodnikiem po mini zoo był p. Marcin, pracownik sklepu, który w interesujący sposób przedstawił informacje dotyczące poszczególnych gatunków zwierząt.

Komunikat: Ostrzeżenie meteorologiczne

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie informuje, iż od godz. 17:00 dnia 12.01.2017 do godz. 07:30 dnia 13.01.2017 prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0 °C powodujących zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -4 °C do -2 °C, przy gruncie od -5 °C do – 2 °C.

Nowy samochód dla grybowskich strażaków

Miasto Grybów w roku 2015 złożyło wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego o dofinansowanie nowoczesnego wozu strażackiego. Wczoraj (tj. 11 stycznia) Burmistrz Miasta Grybów podpisał umowę na dostawę nowego wozu strażackiego, którego wartość wynosi 681 174,00 zł brutto.