Komunikat: Ostrzeżenie meteorologiczne

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie informuje, iż od godz. 02:00 dnia 09 maja 2017 roku do godz. 07:00 dnia 10 maja 2017 roku prognozuje się spadek temperatury poniżej 0 °C. Temperatura minimalna od -3 °C do -1 °C, w rejonach podgórskich od -7 °C do -5 °C.

Szkolenie właścicieli oraz personelu punktów sprzedaży alkoholu

W dniu 8 maja 2017 roku w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Grybowie odbyło się szkolenie właścicieli oraz personelu punktów sprzedaży alkoholu z terenu Miasta Grybowa z zakresu przestrzegania przepisów ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Bezpieczny i Aktywny Senior

Kampania informacyjna Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej której celem jest podwyższenie świadomości polskiego społeczeństwa na temat kwestii związanych z bezpieczeństwem oraz aktywnością osób starszych.

Projekt “Gotowi do zmian”

Rozpoczyna się proces rekrutacji do projektu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych z Województwa podkarpackiego i małopolskiego. Projekt dofinansowany z funduszy PFRON, skierowany jest do osób chętnych podjąć pracę lub staż.

Komunikat: Ostrzeżenie meteorologiczne

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie informuje, iż od godz. 13:00 do godz. 20:00 dnia 04 maja 2017 r. prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu lokalnie do 30 mm oraz porywami wiatru do 60 km/h.

Komunikat: Ostrzeżenie hydrologiczne

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie informuje, iż od godz. 11:30 dnia 04 maja do godz. 06:00 dnia 05 maja 2017 r. w związku z prognozowanymi opadami deszczu o charakterze burzowym w zlewni Dunajca, spodziewane są wzrosty poziomu wody do dolnej części strefy stanów wysokich, z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.