Spotkanie autorskie z Andrzejem Mellerem

Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Grybowie serdecznie zapraszają na spotkanie autorskie z Andrzejem Mellerem. 27 września 2017 r. (tj. środa), godz. 12:30, sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Grybowie. Wstęp WOLNY!

Komunikat: Ostrzeżenie hydrologiczne

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie informuje, iż od godz. 21:00 dnia 21 września 2017 r. do godz. 21:00 dnia 22 września 2017 r. w związku z przemieszczaniem się fali wezbraniowej prognozowany jest dalszy wzrost poziomu wody w strefie stanów wysokich, z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

Komunikat: Ostrzeżenie hydrologiczne [2]

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie informuje, iż od godz. 12:00 dnia 21 września 2017 r. do godz. 20:00 dnia 22 września 2017 r. prognozuje się dalsze wzrosty stanów wód. Przekroczone zostaną stany ostrzegawcze i alarmowe na rzekach Powiatu.

Akademia Bezpiecznego Puchatka

Wystartowała IX edycja „Akademii Bezpiecznego Puchatka” – największego programu edukacyjnego o tematyce bezpieczeństwa skierowanego do uczniów I klas szkół podstawowych. Zapraszamy szkoły z całej Polski do udziału w tym bezpłatnym programie.

Szczepienie lisów przeciw wściekliźnie

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 21 do 30 września 2017 roku zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

Wczoraj, 20 września br. miało miejsce bardzo ważne wydarzenie dla naszego przedszkola. Cała nasza liczna gromadka obchodziła kolejny Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka.

Komunikat: Ostrzeżenie hydrologiczne

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie informuje, iż od godz. 22:00 dnia 20 września 2017 r. do godz. 20:00 dnia 22 września 2017 r. w związku z intensywnymi opadami deszczu w zlewni Dunajca, spodziewane są wzrosty poziomu wody w górnej części strefy stanów średnich i do dolnej części strefy stanów wysokich. Lokalnie zostaną przekroczone stany ostrzegawcze i alarmowe.