IV edycja Jesiennej Jesziwy

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu zaprasza na IV edycję Jesiennej Jesziwy – programu edukacyjno-kulturalnego poświęconego historii polskich Żydów. 1 grudnia 2017; Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu (ul. Długosza 3). Wstęp wolny!

Grybow24.pl: Jest dofinansowanie na remont parku. Burmistrz podpisał umowę!

Dzięki pozyskanemu przez Urząd Miejski w Grybowie dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego rewitalizacji zostanie poddany grybowski park miejski, który wzbogaci się m.in. o pole do mini-golfa, fontannę oraz siłownię zewnętrzną. Zmodernizowany zostanie również kort tenisowy a także alejki wraz z terenem przy pomniku.

Andrzejkowy wieczór wróżb

Miejski Dom Kultury w Grybowie oraz Świetlica Środowiskowa Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie zapraszają na “Andrzejkowy wieczór wróżb”. 30 listopada br. (czwartek), godz. 15:00. Zapraszamy do MDK.

Międzyszkolny Konkurs “Podróż po regionach Polski”

17 listopada br. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Grybowie odbyła się druga edycja Międzyszkolnego Konkursu “Podróż po regionach Polski”. W tym roku poświęcony był on Królewskiemu Miastu Krakowowi. W rywalizacji wzięło udział 22 uczniów z klas drugich i trzecich, reprezentujących 11 szkół z terenu miasta i gminy Grybów.

Pasowanie na przedszkolaka

Nadszedł długo oczekiwany czas nie tylko przez najmłodszych , nowo przyjętych przedszkolaków ale również przez ich rodziców. To właśnie w ubiegłą sobotę (18 listopada) odbyło się uroczyste pasowanie najmłodszych dzieci na “Przedszkolaka”.

Spis zwierząt gospodarskich

Uwaga rolnicy! ARiMR przypomina o dokonaniu spisu zwierząt gospodarskich: bydła, owiec, kóz i świń najpóźniej do 31 grudnia br. Spis należy przekazać do kierownika BiuraPowiatowego ARiMR osobiście, za pośrednictwem poczty lub przy użyciu e-PUAP w terminie 7 dni od jego przeprowadzenia.

Komunikat: I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza

Komunikat dla Małopolski południowo-wschodniej na dzień 17.11.2017 od godz. 0 do 24.

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.