Rozpoczynamy “Akcję zima”

W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie rozpoczyna coroczną „Akcję Zima” mającą na celu wsparcie osób najbardziej potrzebujących pomocy w sytuacjach zagrożenia życia, w szczególności osób bezdomnych oraz osób starszych, samotnych, chorych i niepełnosprawnych.

I Sesja Rady Miejskiej w Grybowie kadencji 2018-2023

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 4 listopada 2018 r. w sprawie zwołania I sesji Rady Miejskiej w Grybowie w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz Burmistrza Miasta Grybów wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.

Senior+: Harmonogram zajęć – listopad 2018

Burmistrz Miasta Grybów oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie zapraszają do udziału w zajęciach realizowanych w ramach programu pn. “POPRAWA AKTYWNOŚCI I SAMODZIELNOŚCI DLA OSÓB W WIEKU 60+”.