Sądeczanin: 125 lat Zespołu Szkół Zawodowych w Grybowie. To szkoła z kołodziejskimi i kowalskimi tradycjami

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie świętował wczoraj (11 marca) 125-lecie działalności. – Wydarzenie to jest dla nas z różnych względów ważne – zaakcentował podczas uroczystości dyrektor Lesław Tarasek. – Przede wszystkim uświadamia nam, że nasza placówka i jej działalność stanowi nieodłączną oraz niezmiernie istotną część długiej, bo liczącej ponad 675 lat historii Grybowa. To konkretne historie bardzo wielu ludzi, którzy byli i w dalszym ciągu są ze szkołą w różny sposób związani.

Wiosenna akcja deratyzacyjna

W związku z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu – Burmistrz Miasta Grybowa przypomina o obowiązku przeprowadzenia deratyzacji w zakładach pracy, jednostkach handlowych, sklepach oraz w obiektach użyteczności publicznej, a także w zabudowach mieszkalnych i gospodarczych.