Komunikat: Ostrzeżenie meteorologiczne

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie informuje, iż od godz. 12:00 dnia 21 lutego 2017 r. do godz. 08:00 dnia 23 lutego 2017 r. w związku z topnieniem pokrywy śnieżnej oraz prognozowanymi opadami deszczu w zlewni Dunajca oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach, prognozowane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich oraz do dolnej części strefy stanów wysokich, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

Dwójka z tytułem Lidera Bezpiecznej Pracy

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grybowie uzyskała certyfikat „Lider Bezpiecznej Pracy”. To wyróżnienie otrzymują tylko te szkoły lub przedsiębiorstwa, które w swojej działalności stawiają przede wszystkim na bezpieczeństwo pracowników, ochronę zdrowia oraz higieniczne i przyjazne warunki pracy.

W karnawale to są bale!

We wtorek 17 lutego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Grybowie odbyła się zabawa karnawałowa. Był to dzień niecierpliwie oczekiwany przez uczniów klas 0 – III. Dzieci przebrane w kolorowe stroje, wcieliły się w bohaterów znanych bajek i filmów.

Budżet Obywatelski Małopolski

Samorząd Województwa Małopolskiego rozpoczyna realizację drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Małopolski. Standardy partycypacji społecznej wymagają, aby w jego realizację zaangażowana była jak najliczniejsza grupa mieszkańców Małopolski, a przyjęte zasady wdrażania budżetu obywatelskiego były w stopniu możliwie jak największym satysfakcjonujące dla zainteresowanych społeczności lokalnych.

Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych i Regionalnych eMagra ogłasza rekrutację do projektu “Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy”. Termin rekrutacji: od 20 do 24 lutego 2017 roku w godz. 9:00-15:00.

Grybow24.pl: Dobre wieści z XXXII Sesji Rady Miejskiej

W dniu 17 lutego br. o godzinie 14 odbyła się sesja Rady Miejskiej w Grybowie. W obradach, poświęconych m.in. dostosowaniu sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego uczestniczyło 15 radnych. Wiele dobrych informacji płynęło również ze sprawozdania burmistrza Pawła Fydy z działalności między sesjami.

Komunikat: Ostrzeżenie meteorologiczne

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie informuje, iż od godz. 10:30 dnia 20 lutego 2017 r. do godz. 10:30 dnia 22 lutego 2017 r. na terenie do 800 m n.p.m. prognozuje się wzrost temperatury do 4 °C z jednoczesnymi opadami deszczu od 10 do 20 mm powodującymi szybkie topienie pokrywy śnieżnej i roztopy. Wiatr do 35 km/h w porywach do 60 km/h.