Komunikat: I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza

Komunikat dla Małopolski południowo-wschodniej na dzień 21.12.2017 r. od godz. 0 do 24.

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

Hej kolęda, kolęda…

W poniedziałek, 18 grudnia br., uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grybowie, wystawili jasełka dla byłych pracowników S.H.P. „Składnica”. Uroczystość odbyła się w remizie OSP Grybów-Biała.

Publikacja “Ubiory ludowe i mieszczańskie”

W tradycyjnej społeczności, szczególnie wiejskiej, strój, czyli ubiór odświętny – paradny i reprezentacyjny, wyraźnie różny od codziennego, był rodzajem znaku. Informował o zamożności właściciela, jego pozycji społecznej, pełnionych funkcjach. Określał płeć, stan cywilny i wiek. Wskazywał i umacniał przynależność do wspólnoty – etnicznej i religijnej, etnograficznej, do parafii, a nawet wsi…

Znamy wyniki konkursu “Biznes z Klasą”

W dniu 13.12.2017 r został rozstrzygnięty konkurs „Biznes z Klasą” – Promocja przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży z obszaru LGD „Korona Sądecka”. W konkursie brało udział 8 klas z terenu działania LGD „Korona Sądecka” tj. Gminy Chełmiec, Grybów, Kamionka Wielka oraz Miasta Grybów.

Komunikat: Ostrzeżenie meteorologiczne

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie informuje, iż od godz. 22:00 dnia 18 grudnia 2017 r. do godz. 09:00 dnia 19 grudnia 2017 r. prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -9 °C do -11 °C, lokalnie do -15 °C. Wiatr o średniej prędkości od 5 do 10 km/godz.

Nowy program wychowawczo-edukacyjny

Jak co roku nasze przedszkole realizuje plan pracy wychowawczo – edukacyjnej. W ubiegłym roku obejmował on zagadnienia zdrowotne i zagadnienia z zakresu aktywności fizycznej. Natomiast w roku 2017/2018 opracowaliśmy program “TWÓRCZY PRZEDSZKOLAK – JA PIĘKNIE RYSUJĘ, TAŃCZĘ I RECYTUJĘ”.