Narodowe Święto Niepodległości

Burmistrz Miasta Grybów i Wójt Gminy Grybów zapraszają mieszkańców na uroczyste obchody 98 rocznicy Odzyskania Niepodległości. 11 listopada (piątek) – rozpoczynamy Mszą Świętą w intencji Ojczyzny o godz. 9:30, w Bazylice Mniejszej w Grybowie. Zapraszamy.

Warsztaty taneczne w MDK

W Miejskim Domu Kultury w Grybowie, w dniu 19 października br., dzieci z Wielkiego Szarysza uczestniczyły w warsztatach tanecznych dotyczących tańców pogórzańskich. Dla przypomnienia – Wielki Szarysz (Słowacja) jest jednym z miast partnerskich Grybowa.

Nabór wniosków w LGD

Lokalna Grupa Działania “Korona Sądecka” informuje, że w dniach od 07 listopada do 06 grudnia 2016 roku trwał będzie nabór wniosków z zakresu działalności gospodarczej, przetwórstwa, turystyki i rekreacji.

Komunikat: Ostrzeżenie hydrologiczne

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie informuje, iż od godz. 13:00 dnia 21.10.2016 do godz. 08:00 dnia 22.10.2016 w związku z występującymi opadami deszczu w zlewni Dunajca prognozowane są wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich. Lokalnie możliwe jest przekroczenie stanów ostrzegawczych.

Przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Zarządzenie Nr RM-SO.0050.110.2016 Burmistrza Miasta Grybowa z dnia 22 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego Miasta Grybów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.