Piłka ręczna

Informacja dotycząca realizacji zadania publicznego województwa małopolskiego (subregion sądecki) w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku w zakresie organizacji turniejów.

Projekt „Weekendy z piłką ręczną” zakłada organizację w każdym z 5 subregionów Małopolski dwudniowych weekendowych konsultacji szkoleniowych dla dzieci (dziewcząt i chłopców), zakończonych 1 wojewódzkim turniejem finałowym dla chłopców i dziewcząt.

Warunki realizacji zadania:

 • w konsultacjach szkoleniowych mogą wziąć udział dzieci zrzeszone w klubach i niezrzeszone (obowiązuje formuła otwarta),
 • do udziału w konsultacjach uprawnione są dzieci z klas II-III szkoły podstawowej (r-k 2006-2007), zamieszkałe na terenie subregionu sądeckiego,
 • jedna drużyna powinna składać się z 14 zawodników,
 • każda z drużyn dziewcząt i chłopców powinna wziąć udział w minimum 3 konsultacjach szkoleniowych.

Organizator zapewnia m.in.:

 • kadrę szkoleniową prowadzącą konsultację, obsługę sędziowską i techniczną zajęć szkoleniowych,
 • opiekę medyczną,
 • dostęp do odpowiedniej infrastruktury sportowej, poprzez wykorzystanie znajdujących się na terenie małopolskich gmin hal oraz boisk do gier zespołowych, przystosowanych do tego rodzaju dyscypliny (np. „ORLIK”),
 • gorący posiłek dla uczestników,
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • wynagrodzenia dla szkoleniowców.

Warunki uczestnictwa:

 1. Cel:
 • popularyzacja piłki ręcznej wśród dzieci,
 • dostarczenie radości dzieciom poprzez udział w grach i zabawach,
 1. Uczestnicy:
 • zespoły dziewcząt i chłopców (r-k 2006-2007) szkół podstawowych subregionu sądeckiego (miasto Nowy Sącz, powiaty: gorlicki, nowosądecki, limanowski),
 • w projekcie weźmie udział 5 zespołów dziewcząt i 5 zespołów chłopców,
 1. Terminy i miejsce:
 • konsultacje (4 spotkania) przewidziane są: po jednej konsultacji w maju, czerwcu, wrześniu i październiku 2016 roku (szczegółowe informacje po zakwalifikowaniu szkół),
 • finał (zwycięska drużyna dziewcząt i chłopców) zaplanowano w październiku 2016 w Krakowie,
 • hala sportowa Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych w Bieczu, ul. Kazimierza Wielkiego 11a,
 • hala sportowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Libuszy, Libusza 679.
 1. Wytyczne dotyczące zespołów:
 • drużyna liczy do 14 zawodników + opiekun,
 • posiadanie ważnych legitymacji szkolnych,
 1. Wytyczne szkoleniowe:
 • szkolenie przeprowadzone zostanie zgodnie z wytycznymi Rady Trenerów Związku Piłki Ręcznej w Polsce,
 1. Zgłoszenia:
 • wypełniona karta zgłoszenia do 20.04.2016 (decyduje kolejność zgłoszeń),
 • zgłoszenia należy wysłać e-mailem na adres: ukswiertmet@autograf.pl
 • zgodnie z założeniami projektu w szkoleniu weźmie udział 5 zespołów chłopców i 5 zespołów dziewcząt,
 1. Inne:
 • zastrzega się prawo do zmian w wytycznych dotyczących realizacji projektu Weekendy z piłką ręczną 2016.

Koordynator subregionu sądeckiego
Wojciech Bajorek,
+48 669 408 594,
e-mail: ukswiertmet@autograf.pl

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego