Życzenia z okazji Dnia Dziecka

Informacja dla Uczniów, Rodziców i Nauczycieli [2]

Zgodnie z ostatnim komunikatem Ministra Edukacji Narodowej do 24 maja 2020 roku ograniczona jest działalność placówek oświatowych – kontynuacja zdalnego nauczania.

Podano termin egzaminów ósmoklasistów w szkołach podstawowych: 16, 17, 18 czerwca 2020 roku.

W okresie zawieszenia prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w Szkole Podstawowej nr 1 w Grybowie kadra kierownicza, pracownicy administracji i obsługi pracują od 07:00 do 15:00. Proszę się z nami kontaktować telefonicznie lub mailowo:

  • tel.: 18 445 03 31
  • e-mail: sekretariatjedynkagmail.com

NAUCZYCIELE PROWADZĄ ZDALNE NAUCZANIE!

Apel Ministra Zdrowia

ZDALNE LEKCJE Z INTERNETU

Rusza serwis przygotowany przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje


Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 w Grybowie informuje, że w  trosce o wspólne bezpieczeństwo i dobro uczniów  zwróciliśmy  się z prośbą  do wszystkich  nauczycieli, aby w czasie  zawieszenia  zajęć dydaktyczno-wychowawczych wspierali uczniów i przekazywali im materiały do samodzielnej pracy w domu.

>>> więcej

ARTYKUŁY

Informacja dla Uczniów, Rodziców i Nauczycieli [1]

Zgodnie z podjętą 26 sierpnia 2019 Uchwałą nr 4/2019/2020 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Grybowie w sprawie zatwierdzenia dni wolnych od zajęć dydaktycznych dyrekcja szkoły informuje, że w dniach 30 kwietnia oraz 4 maja 2020 roku nie będą odbywać się zajęcia dydaktyczne.

Nowe rozwiązania w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania

W związku z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach i placówkach oświatowych, a także przesunięciu terminu egzaminów – zmienione zostały przepisy dotyczące m.in. harmonogramu egzaminów, rekrutacji, zadań dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz zespołów egzaminacyjnych. Dziś, 10 kwietnia Minister Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie w tej sprawie.

RODO: Ochrona danych osobowych

W związku z koniecznością nauki on line informujemy że Administratorem Państwa danych osobowych oraz Państwa podopiecznych jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Grybowie reprezentowana przez Dyrektora placówki.

Naukowa wycieczka do Krakowa

W grybowskiej “Jedynce” rok 2020 rozpoczął się bardzo naukowo. Już w styczniu grupa młodzieży z klas 8 (30 osób) wraz z opiekunami: p. J. Udzielą, p. B. Glińską i p. K. Matusik udała się na krakowskie uczelnie wyższe: Politechnikę Krakowską i Uniwersytet Jagielloński.