Udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego

Zarządzenie nr RM-SO.0050.7.2020 Burmistrza Miasta Grybów z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego, dotyczącego kompleksowych programów aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach projektu “Możemy więcej”…

Rekrutacja na nowy rok szkolny 2020/2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Grybowie ogłasza zapisy na rok szkolny 2020/2021 dzieci do oddziału przedszkolnego tzw. “0” oraz klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 w Grybowie.

UWAGA! Od 1 marca zmiana numeru konta bankowego

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz.1454 z późn. zm.) środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina ma obowiązek gromadzić na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Komunikat: Ostrzeżenie meteorologiczne

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie informuje, iż od godz. 10:30 dnia 28 stycznia 2020 roku prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź.

Bezpieczeństwo dzieci podczas ferii zimowych

Centrum Rozwoju Lokalnego kontynuując swoją misję edukacyjną w tak ważnym obszarze jak bezpieczeństwo, we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Zawierciu przygotowało materiał filmowy zawierający 10 porad dotyczących bezpieczeństwa dzieci podczas zimowego wypoczynku.

LGD ogłasza kolejne nabory!

Lokalna Grupa Działania “Korona Sądecka” informuje, że w lutym 2020 roku ruszają nabory wniosków na działania:

  • Granty – Inicjatywy prośrodowiskowe;
  • Granty – Promocja przedsiębiorczości;
  • Granty – Oferta kulturalna;
  • Granty – Produkty turystyczne;
  • Inne – Budowa lub dostosowanie obiektów kulturalnych.