Komunikat: Ostrzeżenie meteorologiczne

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie informuje, iż od godz. 09:30 dnia 22 stycznia 2019 roku do godz. 10:30 dnia 23 stycznia 2019 roku prognozuje się temperaturę minimalną w nocy miejscami od -22 °C do -18 °C. Temperatura maksymalna w dzień od -14 °C do -10 °C. Wiatr o średniej prędkości od 5 do 15 km/godz.

Komunikat: II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

Projekt “Możemy więcej”

Miasto Grybów – Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie realizuje projekt pn. „Możemy Więcej” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

Obwieszczenie OKW Osiedla Strzylawki

Obwieszczenie Osiedlowej Komisji Wyborczej Osiedla Strzylawki z dnia 13 stycznia 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości listy zarejestrowanych kandydatów na członków Zarządu Osiedla Strzylawki w wyborach ogłoszonych na dzień 20 stycznia 2019 roku.

Obwieszczenie OKW Osiedla Biała Wyżna

Obwieszczenie Osiedlowej Komisji Wyborczej Osiedla Biała Wyżna z dnia 13 stycznia 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości listy zarejestrowanych kandydatów na członków Zarządu Osiedla Biała Wyżna w wyborach ogłoszonych na dzień 20 stycznia 2019 roku.