Grybow24.pl: Integracyjne spotkanie seniorów w Słonecznych Tarasach

W ubiegły wtorek (tj. 19 lutego br.) w Restauracji Słoneczne Tarasy odbyło się spotkanie noworoczne członków grybowskiego koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Nowym Sączu. W wydarzeniu udział wzięli Burmistrz Miasta Grybów Paweł Fyda oraz Wójt Gminy Grybów Jacek Migacz.

Grybow24.pl: Spotkanie noworoczno-opłatkowe pszczelarzy w Bartnej Chacie

Już po raz dziewiąty, w niedziele 27 stycznia br. pszczelarze zrzeszeni w grybowskim Kole Pszczelarzy oraz zaproszeni goście wzięli udział w tradycyjnym spotkaniu noworoczno-opłatkowym. Wydarzenie podobnie jak we wcześniejszych lat, odbyło się w Bartnej Chacie w Stróżach będącą częścią Gospodarstwa Pasiecznego Sądecki Bartnik.

Komunikat: I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

Informacja: Praktyczne wskazówki dla rolników

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia.

Współpraca z Polonią i Polakami za granicą

Jeśli działasz w obszarze współpracy z Polakami i Polonią za granicą, a twoja organizacja działa w Małopolsce – to ta ankieta jest dla Ciebie. Województwo małopolskie rusza z badaniami, które pokażą jak wygląda współpraca naszych organizacji z Polakami za granicą!

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

W dniu 21 lutego 2019 roku (tj. czwartek) o godz. 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Grybowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Grybowie.