Nie dla bierności – czas aktywności

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie pn. “NIE dla bierności-nadszedł czas aktywności”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Narodowa Loteria Paragonowa przedłużona do marca 2017 roku

Narodowa Loteria Paragonowa została przedłużona o kolejne 6 miesięcy i potrwa do 31 marca 2017 roku. To efekt dużego zainteresowania loterią i pozytywnych zmian w postawach Polaków, którzy coraz częściej pamiętają o znaczeniu paragonów podczas zakupu towarów i usług.

Weź paragon ze sobą – startuje akcja informacyjna!

Pod hasłem „Weź paragon ze sobą” w całym kraju rusza ogólnopolska kampania informacyjna Ministerstwa Finansów. Akcja ma uświadomić Polakom z czym wiąże się niewydawanie paragonów fiskalnych na stacjach paliwowych i niezabieranie ich ze sobą, kiedy je otrzymują.

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (dla obrębów 3 i 4)

Informacja Starosty Nowosądeckiego z dnia 6 października 2016 roku w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego, opracowanego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych nr 3 i nr 4, położonych w jednostce ewidencyjnej Miasto Grybów.

Wsparcie młodych na małopolskim rynku pracy

Projekt skierowany jest do osób młodych, do 29 roku życia, biernych zawodowo, nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu w formie stacjonarnej (akceptujemy zaoczną formę nauki) zamieszkujących obszar województwa małopolskiego.

Projekt “Czas na zmiany”

Zapraszamy na wysokiej jakości bezpłatne szkolenia zawodowe. Projekt skierowany jest do osób powyżej 30 roku życia, kobiet i mężczyzn, bezrobotnych, biernych zawodowo, o niskich kwalifikacjach.

Komunikat: Ostrzeżenie hydrologiczne

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie informuje, iż od godz. 16:10 dnia 04.10.2016 do godz. 15:00 dnia 06.10.2016 w związku ze spływem wód opadowych z zlewni Dunajca spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich, z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach wodowskazowych.

Komunikat: Ostrzeżenie meteorologiczne

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie informuje, iż od godz. 08:00 dnia 05.10.2016 do godz. 08:00 dnia 06.10.2016 prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów od 25 do 40 mm, miejscami do 50 mm.