Święto Drzewa w Nawojowej

Już 17 października 2016 o godz. 11.00 w ramach tegorocznych obchodów Święta Drzewa Klubu Gaja w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej (woj. małopolskie) odbędzie się wielkie sadzenie modelowych zadrzewień śródpolnych.

Najbliższa akcja oddawania krwi

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy gabinetach “Adma” zaprasza na akcję oddawania krwi, która odbędzie się w Grybowie przy ul. Grunwaldzkiej 36 w dniu 23 października 2016 r. (tj. niedziela) w godz. od 08:00 do 13:30.

Uczniowie z Grybowa poznają żydowską historię swojego miasta

W poniedziałek 12 września 2016 r. uczniowie należący do szkolnego Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Wariograf” z Gimnazjum w Grybowie, rozpoczęli warsztaty w ramach „Szkoły Dialogu” – programu edukacyjnego fundacji Forum Dialogu. Warsztaty odbyły się dotychczas z ogromnym sukcesem w ponad 260 szkołach w około 175 miejscowościach całej Polski.

Sukces zaczyna się od stypendium

Jeszcze przez jeden dzień trwa nabór wniosków do konkursu „Sukces zaczyna się od stypendium”. Jest on adresowany do stypendystów, którzy brali lub biorą udział w programach stypendialnych krajowych i zagranicznych w latach 2011-2016.

Komunikat: Skrócony czas pracy kasy

Urząd Miejski w Grybowie uprzejmie informuje, że w dniu 13 października 2016 r. (tj. czwartek) kasa (pok. 16) będzie czynna w godzinach od 07:30 do 14:45. Za utrudnienia przepraszamy.

Ministerstwo Rozwoju przypomina – rejestracja w CEIDG jest bezpłatna!

Na rynku funkcjonują firmy komercyjne przesyłające przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie rejestrów. Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski. Ma on charakter czysto informacyjny czy reklamowy. Podanie przez przedsiębiorców swoich danych takim firmom, a także wniesienie ewentualnych opłat, jest całkowicie dobrowolne.

Szkolne Koło Pamięci o Zmarłych

We wrześniu 2016 roku klasa 5c ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Grybowie wraz z wychowawczynią panią Kornelią Lichoń założyła “Szkolne Koło Pamięci o Zmarłych” czyli SKPoZ.

Nie dla bierności – czas aktywności

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie pn. “NIE dla bierności-nadszedł czas aktywności”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Narodowa Loteria Paragonowa przedłużona do marca 2017 roku

Narodowa Loteria Paragonowa została przedłużona o kolejne 6 miesięcy i potrwa do 31 marca 2017 roku. To efekt dużego zainteresowania loterią i pozytywnych zmian w postawach Polaków, którzy coraz częściej pamiętają o znaczeniu paragonów podczas zakupu towarów i usług.

Weź paragon ze sobą – startuje akcja informacyjna!

Pod hasłem „Weź paragon ze sobą” w całym kraju rusza ogólnopolska kampania informacyjna Ministerstwa Finansów. Akcja ma uświadomić Polakom z czym wiąże się niewydawanie paragonów fiskalnych na stacjach paliwowych i niezabieranie ich ze sobą, kiedy je otrzymują.

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (dla obrębów 3 i 4)

Informacja Starosty Nowosądeckiego z dnia 6 października 2016 roku w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego, opracowanego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych nr 3 i nr 4, położonych w jednostce ewidencyjnej Miasto Grybów.