Sprzedaż działek w obr. 1 miasta Grybowa

Zarządzenie Nr RM-S0.0050.128.2016 Burmistrza Miasta Grybów z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż dz. nr 261/1 i 261/2 w obrębie 1 m. Grybowa.

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego

W dniu 10 listopada 2016 roku (czwartek) o godz. 15:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Grybowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Grybowie.

Komunikat: Ostrzeżenie meteorologiczne

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie informuje, iż od godz. 08:00 dnia 05.11.2016 do godz. 24:00 dnia 05.11.2016 prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, z porywami do 80 km/h, z południa i południowego zachodu.

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2016. Lokalna Grupa Działania LGD “KORONA SĄDECKA”, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: “Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej”.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od 07 listopada do 06 grudnia 2016 r.

Rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2016. Lokalna Grupa Działania LGD “KORONA SĄDECKA”, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: “Tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych wraz z podnoszeniem kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od 07 listopada do 06 grudnia 2016 r.

Podejmowanie działalności gospodarczej

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2016. Lokalna Grupa Działania LGD “KORONA SĄDECKA”, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: “Podejmowanie działalności gospodarczej”.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od 07 listopada do 06 grudnia 2016 r.