Projekt “TWOJA PRZYSZŁOŚĆ – W TWOICH RĘKACH”

Fundacja Collegium Progressus prowadzi nabór uczestników do Projektu pn. „SZANSA NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ”, który skierowany jest do 20 młodych osób zamieszkujących teren Powiatu Nowosądeckiego, Powiatu Gorlickiego oraz Miasta Nowy Sącz spełniających określone kryteria.

Projekt “SZANSA NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Fundacja Collegium Progressus prowadzi nabór uczestników do Projektu pn. „SZANSA NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ”, który skierowany jest do 20 młodych osób zamieszkujących teren Powiatu Nowosądeckiego, Powiatu Gorlickiego oraz Miasta Nowy Sącz spełniających określone kryteria.

Przy wigilijnym stole…

Wigilia klasowa, która odbyła się 21 grudnia br., była kolejnym ważnym wydarzeniem w życiu naszej szkoły (red. SP2). Uczniowie klas 0, I, II i III spotkali się w udekorowanej świątecznie sali, gdzie postawiono choinkę przystrojoną ozdobami oraz stół nakryty białym obrusem, na którym były ciasteczka, pierniki i cukierki.

Wyniki konkursów plastycznych “Niska emisja…”

Burmistrz Miasta Grybowa bardzo dziękuje za piękne prace złożone do konkursów plastycznych pn.: “NASZA MISJA TO NISKA EMISJA” oraz “NISKA EMISJA TO NAS ZABIJA”. Prace plastyczne promują postawy ekologiczne związane z ograniczeniem niskiej emisji.

Powitanie Nowego Roku

Burmistrz Miasta Grybów oraz Miejski Dom Kultury w Grybowie serdecznie zapraszają na wspólne powitanie Nowego Roku 2017/2018. Park Miejski w Grybowie, 31 grudnia br., od 22:30 do 00:30.

Komunikat: I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza

Komunikat dla Małopolski południowo-wschodniej na dzień 21.12.2017 r. od godz. 0 do 24.

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.