Komunikat: I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza

Komunikat dla Małopolski południowo-wschodniej na dzień 21 marca od godz. 0 do 24.

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

Derby Artystyczne ‘2018

Szanowni Państwo, Artyści malarze i graficy! Ogłoszony został termin przyjmowania zgłoszeń do wystaw V edycji Międzyregionalnego Programu pn. “Derby Artystyczne – Śląsk & Małopolska i województwa ościenne”.

Dzierżawa działek pod PV

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych długoterminową dzierżawą gruntów na korzystnych warunkach. Oferta jest kierowana do wszystkich mieszkańców naszej gminy.