Informacja o konsultacjach (RM-SO.526.7.2019)

Burmistrz Miasta Grybów informuje, że w terminie od 5 do 12 listopada 2019 roku organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą zgłaszać drogą elektroniczną wszelkie uwagi do zamieszczonego projektu uchwały.

Informacja o konsultacjach (RM-SO.526.8.2019)

Burmistrz Miasta Grybów informuje, że w terminie od 5 do 12 listopada 2019 roku organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą zgłaszać drogą elektroniczną wszelkie uwagi do zamieszczonego projektu uchwały.

Podział dotacji dla organizacji pozarządowych

Zarządzenie Nr RM-SO.0050.105.2019 Burmistrza Miasta Grybów z dnia 6 września 2019 roku w sprawie drugiego podziału dotacji w roku 2019 dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów w dziedzinie przeciwdziałania patologiom społecznym.