Podział dotacji dla organizacji pozarządowych

Zarządzenie Nr RM-SO.0050.105.2019 Burmistrza Miasta Grybów z dnia 6 września 2019 roku w sprawie drugiego podziału dotacji w roku 2019 dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów w dziedzinie przeciwdziałania patologiom społecznym.