Wybory do Małopolskiej Izby Rolniczej

Szanowni Rolnicy. Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 lipca 2019 r. odbędą się wybory do Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej. Zgodnie z Ustawą o Izbach Rolniczych czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach mają wszyscy członkowie izby.