Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

W dniu 21 stycznia 2020 r. (tj. wtorek) po zakończeniu posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Grybowie w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Grybowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Grybowie.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

W dniu 21 stycznia 2020 r. (tj. wtorek) po zakończeniu posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Grybowie w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Grybowie odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Grybowie.

Weź udział w pracach komisji konkursowych

Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Burmistrza Miasta Grybów.