Książki miesiąca: Maj 2016

Miejska Biblioteka Publiczna w Grybowie w kolejnym miesiącu proponuje swoim czytelnikom następujące pozycje książkowe:

  • JORN LIER HORST „Operacja Żonkil”
  • SINIKKA NOPOLA, TIINA NOPOLA „Rysio Raper i makaronowa głowa”
  • COLLEEN HOOVER „Maybe Someday”
  • HARLAN COBEN „Tęsknię za tobą”
  • PAULLINA SIMONS „Czerwone liście”
  • K. A. TUCKER „Dziesięć płytkich oddechów”

Sprzedaż lokalu w budownictwie wielomieszkaniowym

Zarządzenie Nr RM-SO.0050.51.2016 Burmistrza Miasta Grybowa z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie sprzedaży lokalu w budownictwie wielomieszkaniowym oraz oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu stanowiących własność Miasta Grybowa.

Święto Ziemi

Dzień 22 kwietnia to Święto Naszej Planety. Aby wdrożyć przedszkolaków do poszanowania środowiska naturalnego, otaczającej przyrody, jak również wykształcić w nich podstawowe zasady ekologii, przeprowadzono cykl zajęć dydaktycznych oraz obserwacji przyrodniczych.

BOGOWIE w Grybowie

Miejski Dom Kultury w Grybowie zaprasza wszystkich chętnych na film „BOGOWIE”. Emisja 3 maja br. o godz. 16:00. Bilety sponsorują Burmistrz Miasta Grybów oraz Wójt Gminy Grybów.

Analiza stanu gospodarki odpadami

Burmistrz Miasta Grybowa przedstawia roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Grybowa, sporządzoną w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Otwarty turniej strzelecki

W niedzielę 08 maja br. o godz. 14:00 na strzelnicy sportowej „Skalnik” w Grybowie odbędą się otwarte zawody strzeleckie z okazji „225 ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA” o Puchar Burmistrza Miasta Grybów i Wójta Gminy Grybów.