Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

W dniu 25 maja 2017 roku – po zakończeniu posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Finansowej, w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Grybowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Grybowie.

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Bliżej samodzielności – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w mieście Grybów”.

Konkursy na dyrektorów szkół

Zarządzenie Nr RM-SO.0050.24.2017 Burmistrza Miasta Grybowa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko: Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Grybowie, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grybowie.