Zebranie mieszkańców: Osiedle Sośnie

Zarząd Osiedla Sośnie zawiadamia, że w dniu 30 marca 2017 r. (tj. czwartek) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Grybowie odbędzie się Zebranie Mieszkańców Osiedla Sośnie.

Zebranie mieszkańców: Osiedle Strzylawki

Zarząd Osiedla Strzylawki zawiadamia, że w dniu 26 marca 2017 r. (tj. niedziela) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Grybowie odbędzie się Zebranie Mieszkańców Osiedla Strzylawki.

Ogłoszenie o naborze na członka Komitetu Rewitalizacyjnego

Burmistrz Miasta Grybów ogłasza nabór członków Komitetu Rewitalizacyjnego, zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie, przyjętym Uchwałą Nr XXIX/143/2016 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Komitetu Rewitalizacyjnego Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Grybów na lata 2016-2022.

Nabór na wolne stanowisko pracy: Lokalny Animator Sportu

Burmistrz Miasta Grybowa informuje, że do 21 lutego 2017 r. do godz. 12:00 przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów do zatrudnienia w ramach projektu Lokalny Animator Sportu, który będzie kontynuacją realizowanego w latach poprzednich programu Animator – Moje Boisko Orlik 2012.