Spotkanie autorskie z Andrzejem Mellerem

Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Grybowie serdecznie zapraszają na spotkanie autorskie z Andrzejem Mellerem. 27 września 2017 r. (tj. środa), godz. 12:30, sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Grybowie. Wstęp WOLNY!

Komunikat: Ostrzeżenie hydrologiczne

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie informuje, iż od godz. 21:00 dnia 21 września 2017 r. do godz. 21:00 dnia 22 września 2017 r. w związku z przemieszczaniem się fali wezbraniowej prognozowany jest dalszy wzrost poziomu wody w strefie stanów wysokich, z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

Komunikat: Ostrzeżenie hydrologiczne [2]

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie informuje, iż od godz. 12:00 dnia 21 września 2017 r. do godz. 20:00 dnia 22 września 2017 r. prognozuje się dalsze wzrosty stanów wód. Przekroczone zostaną stany ostrzegawcze i alarmowe na rzekach Powiatu.

Akademia Bezpiecznego Puchatka

Wystartowała IX edycja „Akademii Bezpiecznego Puchatka” – największego programu edukacyjnego o tematyce bezpieczeństwa skierowanego do uczniów I klas szkół podstawowych. Zapraszamy szkoły z całej Polski do udziału w tym bezpłatnym programie.

Szczepienie lisów przeciw wściekliźnie

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 21 do 30 września 2017 roku zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.

Komunikat: Ostrzeżenie hydrologiczne

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie informuje, iż od godz. 22:00 dnia 20 września 2017 r. do godz. 20:00 dnia 22 września 2017 r. w związku z intensywnymi opadami deszczu w zlewni Dunajca, spodziewane są wzrosty poziomu wody w górnej części strefy stanów średnich i do dolnej części strefy stanów wysokich. Lokalnie zostaną przekroczone stany ostrzegawcze i alarmowe.